lördag 3 mars 2012

Jämställdhet

För nästan hundra år sedan infördes kvinnlig rösträtt i Sverige. Idag är det en självklarhet.
För ett några decennier sedan var det ovanligt att en man tog ut föräldraledighet. Idag är det ganska vanligt.
Karriärskvinnor har blivit fler, och hemmapapporna likaså. Sakta men säkert går vi mot någon form av balans, det är jag helt övertygad om. Naturen jobbar så, svänger mellan ytterligheter tills balans uppstår. Vi är en del av naturen, men vi har en sak som skiljer oss från resten av naturen – vi kan påverka vår existens. Det är det som gör att vi klarar oss utan extrema fördelar såsom att vara goda klättrare, simmare eller springare och det kommer bli vår död.

Naturen har den lilla egenheten att den jobbar långsamt, på gott och ont. Människan fungerar till stor del så att varje individ vill att alla andra individer ska förstå det jag förstår. Det är nog mest det som gör naturens långsamma process dålig. Hur som helst, med viljan att förändra och med möjligheten att påverka vår framtid så borde vi kunna skynda på vissa processer. Typ som jämställdheten.

Jag vidhåller starkt att jämställdhet inte handlar om att göra flickor till pojkar eller män till kvinnor. Olikheter är bra, och det är just det som jämställdhet handlar om i mina ögon. Att öppna upp för olikheter. En bolagsstyrelse som enbart består av män har få olikheter, en vårdavdelning med bara kvinnor har få olikheter, en arbetsplats med bara svenskar har få olikheter och ett hem med tudelade uppgifter har få olikheter. Man kan göra saker på flera olika sätt, och det har visat sig att när man gör saker på olika sätt så hittar man effektivare lösningar, ser nya lösningar på gamla problem och blir ofta mer lönsamma.

Jämställdhet är lönsamt för alla.

I jämställdhetsdebatten är det nästan omöjligt att inte snubbla in på diskrimineringsfrågorna. Vad är diskriminering? Att särbehandla någon på grund av attribut de inte kan påverka, är min uppfattning om diskriminering, och det kan vara både positiv och negativ särbehandling. Attribut man inte kan påverka är kön, hud-, ögon- och hårfärg, längd, sexuell läggning och till viss del även religion. I mina ögon är kvotering en positiv särbehandling, men som UnderbaraClara så klokt säger, vad är skillnaden på att ge en man jobbet för att han är man än på att ge en kvinna jobbet för att hon är kvinna? Ändå är jag kluven i kvoteringsfrågan, så jag ska lämna den därhän. Det jag vill komma till med diskriminering är att det är något vi använder väldigt olika måttstockar för. En sak är diskriminering i en situation men inte i en annan. Här finns en bra text om det. Som jag ser det är all särbehandlig diskriminering, och ska betraktas som sådan. Däremot kan det finnas orsaker och faktorer som gör det mindre olämpligt i vissa fall. Men, om man accepterar diskriminering så arbetar man emot jämställdheten och jämställdhet är som sagt lönsamt för alla.

Jag skulle hoppas att mänskligheten kollektivt skulle inse detta och jobba för att skynda på den processen lite. Men det verkar som om det är viktigare att slåss om vems fantasifigur gud är riktigast och vem som har längst snopp ballast vapen istället. Tyvärr.

Inga kommentarer: